Politica de utilizare a cookie-urilor

Politica de confidentialitate
(Actualizare: mai 2019)
1. Generalitati
www.nokiananvelope.ro este un magazin virtual prin care puteti sa comandati anvelope si jante pentru automobile.
Apreciem si va multumim pentru increderea pe care ne-o acordati vizitand si accesand produsele prezentate de magazinul nostru.
Confidentialitatea dvs. este importanta pentru noi. Prin urmare, acordam o atentie deosebita protejarii datelor dvs. cu caracter personal. Prin aceasta Politica de confidentialitate, noi ca operator al site-ului www.anvelope.ro, dorim sa va informam ce date cu caracter personal colectam precum si modul in care utilizam datele respective, atunci cand utilizati site-ul nostru web, asigurandu-va ferm ca actionam legal, echitabil si transparent pentru prelucrarea lor in scopuri determinate, explicite si legitime, adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile declarate.
Operator, in temeiul Art. 4(7) din Regulamentul general nr. 679/2016 privind protectia datelor (RGPD), pentru operarea magazinului virtual anvelope.ro este:
S.C. BEST TIRES SERVICE SRL, persoana juridica romana cu statut de societate comerciala cu raspundere limitata, Numar Ordine Registrul ComertuluiJ40/5898/2009, Cod Unic de Inregistrare RO25562837,
cu sediul principal in :
SOS BERCENI,NR 22, BL6,AP28,SECTOR4,BUCURESTI
telefon:  0767111,313
email: vanzari@nokiananvelope.ro
Pentru orice informatii referitoare la date cu caracter personal va rugam folositi adresa e-mail: vanzari@nokiananvelope.ro


2. Informatii privind colectarea datelor cu caracter personal
Conform Art. 4(1) RGPD, „date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Politica anvelope.ro este de a colecta si prelucra minimum de date personale, reduse la strictul necesar pentru a oferi cea mai placuta experienta atunci cand vizitati sau faceti cumparaturi pe site-ul nostru.


2.1. Date colectate pentru plasarea comenzii si executarea contractului
In momentul in care va hotarati sa achizitionati un produs, pentru inregistrarea si plasarea comenzii sunt solicitate urmatoarele date cu caracter personal:
• numele si prenumele,
• telefon,
• adresa de e-mail,
• adresa de facturare,
• adresa de livrare,
• localitate,
• judet.
De asemenea, colectam date indirecte statistice referitoare la preferintele si obiceiurile de cumparare :
• Interesul si preferintele legate de produselele prezentate;
• Gradul de utilizare si activitatile tale pe platforma magazinului web
• Informatii despre produsele si serviciile achizitionate;
Datele colectate de operator sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate, acesta fiind unul dintre principiile de baza ale RGPD (Articolul 5(1)(c) – „reducerea la minimum a datelor”). Aceste date personale sunt colectate in scopuri comerciale, pentru a procesa comanda, a emite factura si a putea efectua expedierea bunurilor comandate.
Aceste date sunt absolut necesare pentru incheierea si executarea contractului in sine, drept urmare lipsa acestora duce la invalidarea contractului sau dupa caz, imposibilitatea executarii acestuia.
2.2. Date comunicate cu terte parti in scop comercial si/sau legal
Datele necesare in scopuri comerciale sunt stocate si prelucrate de noi si eventual transmise unor terte parti ca parte a procesului de comanda de produse, in cazul in care acest lucru este absolut esential pentru procesul de comanda. Astfel, datele personale impreuna cu valorile cantitatilor de bunuri solicitate si preturile calculate sunt inregistrate in baza de date financiar contabila sub denumirea de date de facturare si sunt pastrate pe serverul firmei. Datele de facturare sunt transmise firmei de curierat cu care colaboram in vederea expedierii si firmei de contabilitate pentru realizarea rapoartelor contabile. Documentele contabile aferente unui an financiar sunt arhivate pe o perioada de 10 ani conform Legii contabilitatii nr. 82/1991. Pentru comenzi ca parte a “achizitiei prin partener”, datele dvs. de facturare sunt trimise catre partenerii noastri de la care firma de curierat ridica articolele in functie de comanda dvs., pentru a fi livrate. Va asiguram ca toate datele cu caracter personal transmise partenerilor sunt tratate in mod confidential, acestia respectand cerintele legale in momentul procesarii si utilizarii datelor in baza clauzelor de confidentialitate din contractele incheiate cu noi.
3. Scopurile si temeiul juridic ale prelucrarii
3.1. Scopul activitatilor
Scopul activitatilor noastre de prelucrare a datelor, daca nu este statuat sau nu se specifica altfel, este urmarirea propriilor scopuri de afaceri.
Accesarea paginii web anvelope.ro este libera si nu necesita autentificare din partea dvs. In momentul in care va hotarati sa achizitionati un produs, pentru inregistrarea si plasarea comenzii sunt solicitate o serie de date cu caracter personal colectate in scopuri comerciale, utilizate pentru a procesa comanda, a emite factura, a primi confirmarea platii, a efectua expedierea bunurilor comandate prin curier si a gestiona documentele financiare.
De asemenea, colectam date indirecte statistice referitoare la preferintele si obiceiurile de cumparare:
• Interesul si preferintele legate de produselele prezentate;
• Gradul de utilizare si activitatile tale pe platforma magazinului web
• Informatii despre produsele si serviciile achizitionate;
Politica anvelope.ro este de a colecta si prelucra minimum de date personale, reduse la strictul necesar pentru a oferi cea mai placuta experienta atunci cand vizitati sau faceti cumparaturi pe site-ul nostru.
3.2. Temeiurile juridice ale prelucrarii
Utilizam diferite baze juridice pentru prelucrarea datelor, dupa cum urmeaza:
a) persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal in scopul cumpararii de bunuri (Articolul 6(1)(a) RGPD).
b) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (Articolul 6(1)(b) RGPD)
c) prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului (Articolul 6(1)(c) RGPD).
Mai multe informatii referitoare la detaliile privind implementarea temeiurilor juridice sunt incluse in Sectiunea 3.4 de mai jos.
3.3. Principiile prelucrarii datelor
Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre operator este bazata pe principiile de echitabilitate si transparenta fata de persoana vizata, iar datele sunt colectate cu scopuri explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Datele colectate sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.
3.4. Exemple de date prelucrate si temeiuri juridice
Scopul colectarii si prelucrarii Mod de prelucrare Temeiul juridic al prelucrarii Termene de pastrare
Procesarea comenzii lansate prin magazinul virtual sau telefon Formular electronic de inregistrare a datelor pentru emitere factura, completat de persoana vizata Executarea contractului Arhivare contabila cu termen -10 ani
Plata on-line cumparaturi Transfer catre platforma de tranzactii securizate 3D Secure care presupune redirectionarea clientului in momentul efectuarii platii pe o pagina securizata unde inregistrarea fiecarui detinator de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzactie online. Executarea contractului Arhivare contabila cu termen -10 ani
Autorizare plati/ tranzactii on-line Transmitere formular electronic in aplicatie securizata pusa la dispozitie de bancile cu care colaboram, completat de operatorul anvelope.ro Executarea contractului Arhivare contabila cu termen -10 ani
Livrarea bunurilor comandate prin curier Transmitere formular electronic in aplicatie securizata pusa la dispozitie de firma de curierat cu care colaboram, completat de operatorul Nokiananvelope.ro Executarea contractului Arhivare contabila cu termen -10 ani
4. Drepturile si optiunile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale
4.1. Orice solicitare care priveste prelucrarea datelor personale si drepturile dvs. ca persoana vizata se trimite
prin posta la adresa :
S.C. BEST TIRES SERVICE SRL
SOS BERCENI,NR 22, BL6,AP28,SECTOR
4,BUCURESTI
telefon: 0767111,313

Mentiune speciala : Protectie date personale
prin e-mail la adresa:vanzari@nokiananvelope.ro
4.2. Transparenta informatiilor (Art. 12 RGPD). Aveti dreptul de a primi informatii clare, transparente, usor de inteles si usor accesibile cu privire la modul in care prelucram datele dvs., inclusiv detalii privind drepturile in calitate de persoana vizata. Aceste informatii despre datele personale, scopul si modul in care noi prelucram datele dvs. sunt incluse in prezenta Politica de confidentialitate.
Inainte de a da curs oricarei solicitari privind drepturile dvs, ne vom asigura ca sunteti titularul datelor cu privire la care alegeti sa va exerciti aceste drepturi, iar pentru acest scop va vom putem solicita unele informatii/ date pentru a verifica identitatea dvs., sau putem solicita mai multe detalii despre solicitarea dvs. Corespondenta pe care o vom purta cu dvs. o vom putea pastra pentru a asigura ca tinem evidenta solicitarilor si raspunsurilor privind drepturile dvs.
Operatorul furnizeaza persoanei vizate informatii privind actiunile intreprinse in urma unei cereri in temeiul Art. 15-22 RGPD, fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. Operatorul informeaza persoana vizata cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, prezentand si motivele intarzierii. In cazul in care persoana vizata introduce o cerere in format electronic, informatiile sunt furnizate in format electronic acolo unde este posibil, cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format.
In calitate de persoana vizata, conform Art. 15-22 din RGPD, beneficiati de drepturile descrise mai jos.
4.3. Dreptul de a fi informat (Art. 13-14 RGPD). Aveti dreptul de a primi informatii clare, transparente, usor de inteles si usor accesibile cu privire la modul in care prelucram datele dvs., inclusiv detalii privind drepturile in calitate de persoana vizata. Aceste informatii despre datele personale, scopul si modul in care noi prelucram datele dvs. sunt incluse si in prezenta Politica de confidentialitate.
4.4. Dreptul de acces la date (Art. 15 RGPD). Aveti dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc iar in caz afirmativ, aveti dreptul de acces la datele respective. Operatorul vava furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii, in mod gratuit. Pentru orice alte copii suplimentare solicitate de persoana vizata, operatorul poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. Ne rezervam dreptul de a refuza cererile excesive sau repetate si nejustificate.
4.5. Dreptul la rectificare (Art. 16 RGPD). In cazul in care identificati ca datele dvs. pe care le prelucram sunt incorecte, inexacte sau incomplete, aveti dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal care va privesc, prin solicitare scrisa.
4.6. Dreptul de stergere a datelor.(Art.17 RGPD) (dreptul de a fi uitat). Aveti dreptul de a ne solicita stergerea datelor tale in oricare dintre situatiile urmatoare:
4.6.1. datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;
4.6.2. va retrageti consimtamantul pe baza caruia sunt prelucrat datele dvs. si nu exista niciun alt temei juridic pentru o prelucrare viitoare;
4.6.3. va opuneti prelucrarii datelor atunci cand prelucram datele in scop de marketing direct (inclusiv, profilarea in scop de marketing direct);
4.6.4. va opuneti prelucrarii datelor bazat pe interesul nostru legitim si nu putem sa demonstram ca avem motive legitime care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dvs;
4.6.5. datele personale sunt prelucrate contrar legii;
4.6.6. datele personale trebuie sterse pentru a ne conforma obligatiilor noastre legale. Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea dvs de stergere a datelor daca: (i) suntem tinuti sa ne conformam unor obligatii legale de a pastra datele; sau (ii) daca datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea drepturilor noastre in justitie. Puteti exercita acest drept in scris prin transmiterea unei solicitari.
4.7. Dreptul de a restrictiona prelucrarea(Art. 18 RGPD). Aveti dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor in una din situatiile descrise mai jos. Puteti exercita acest drept in scris prin transmiterea unei solicitari.
4.7.1. exactitatea datelor este contestata de dvs. (persoana vizata), pentru o perioada care ne va permite sa verificam corectitudinea datelor;
4.7.2. prelucrarea datelor este ilegala iar dvs. (persoana vizata) va opuneti stergerii datelor si ne soliciti restrictionarea prelucrarii acestor date;
4.7.3. nu mai avem nevoie de datele dvs, dar acestea sunt solicitate de dvs. (persoana vizata) pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unor pretentii legale;
4.8. 4.9.4.dvs. (persoana vizata) ridicati unele obiectii cu privire la prelucrarea datelor bazata pe interesele noastre legitime, in temeiul verificarii daca motivele legitime ale operatorului le depasesc pe cele ale persoanei vizate (adica ale dvs.).
4.9. Dreptul de portabilitate(Art. 20 RGPD). Atunci cand prelucram datele dvs in baza consimtamantului sau executarii contractului, si in mod automat, veti avea dreptul sa ne soliciti transferul datelor dvs: (a) catre dvs sau (ii) catre un alt operator indicat de dvs. Cea de-a doua situatie presupune ca aveti optiunea de a ne solicita transmiterea datelor personale catre un alt operator de date (de ex. catre un operator care administreaza un alt website de magazin online). Mai exact, veti putea solicita doar portarea datelor cu caracter personal dintre cele pe care ni le-ai furnizat direct in mod activ (exceptand orice date derivate sau create/ dezvoltate de anvelope.ro, cum ar fi spre ex. date statistice). Puteti exercita acest drept prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa de e-mail: protecdata@anvelope.ro. Vom transmite datele dvs. solicitate conform celor precizate aici intr-un format structurat si care permite reutilizarea lor (de ex. in format XML, JSON, CSV).
4.10. Dreptul la opozitie (Art. 21 RGPD). Aveti dreptul de a ne solicita stergerea datelor dvs. in oricare dintre situatiile urmatoare:
4.10.1. Dreptul de a va opune marketing-ului direct (inclusiv profilarea in scop de marketing direct). Va puteti opune oricand si dezabona la comunicarile noastre de marketing direct in orice moment. Puteti face acest lucru usor printr-un click pe linkul „dezabonare” in oricare e-mail trimis catre dvs.. In plus, puteti opta pentru retragerea consimtamantului dvs. exprimat anterior pentru transmiterea de oferte personalizate bazate pe profilare prin aceleasi canale prin care va comunicam aceste oferte, respectiv: email, sms sau notificari push-up. Retragerea consimtamantului (prin dezabonare sau solicitare scrisa) nu afecteaza legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.
4.10.2. Dreptul de a va opune prelucrarii bazate pe interes legitim. Va puteti opune in orice moment oricarei prelucrari de date atunci cand la o astfel de prelucrare ne bazam pe interesul nostru legitim. Puteti exercita acest drept in scris prin transmiterea unei solicitari scrise.
4.11. Dreptul de opozitie privind procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri(Art. 22 RGPD). Aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.
4.12. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (Art. 77 RGPD). Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere(A.N.S.P.D.C.P.), în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.
Totusi, speram ca veti decide sa discuti mai intai cu noi, inainte de a depune orice plangeri la A.N.S.P.D.C.P. Protectia datelor dvs. este foarte importanta pentru noi si vom lua toate masurile necesare pentru a solutiona orice problema cu privire la controlul si securitatea datelor dvs. De asemenea, va puteti adresa si cu diverse intrebari catre A.N.S.P.D.C.P., autoritatea de supraveghere a protectiei datelor din Romania. Poti gasi unele ghiduri si linii directoare privind drepturile dvs. pe pagina web a autoritatii http://www.dataprotection.ro/.
5. Colectarea datelor cu ajutorul cookie-urilor
5.1. Principii
Cand vizitati site-ul nostru, o serie de datele sunt colectate prin asa-numitele module cookie (cu exceptia cazului in care ati dezactivat aceasta functie in browserul dvs. web) pentru a va oferi un serviciu mai cuprinzator adaptat pentru comportamentul dvs. de utilizator. Prin urmare, se aplica urmatoarele principii:
Ce sunt cookie-urile si daca dvs. pot fi identificat personal prin ele?
Fisierele cookie sunt etichete alfanumerice in fisiere mici care sunt transmise pe hard disk-ul calculatorului dvs. prin intermediul browserului Web. Cu toate acestea, puteti vizita, in general, site-ul nostru fara a ne spune cine sunteti. Prin cookie-urile utilizate pe site-ul nostru sunt colectate numai date de utilizare, precum site-ul web de la care ne vizitati si site-urile pe care le vizitati de pe pagina noastra. Aceste informatii sunt analizate in scopuri statistice. Dvs. ca singur utilizator ramaneti anonim in orice moment.
Pentru cat timp sunt stocate cookie-urile pe calculatorul meu?
Timpul de stocare al cookie-ului individual pe computer – in cazul in care browserul dvs. web accepta cookie-uri in general – este determinat de scopul cookie-ului.
Cookie-uri de sesiune sunt cookie-uri temporare care sunt stocate in fisierul cookie al browser-urului dvs. pe timpul sesiunii de lucru, acestea stergandu-se cand inchideti browserul dvs. web. Aceste cookie-uri sunt obligatorii pentru anumite aplicatii sau functii de pe acest site pentru a functiona normal, deoarece contin doar informatiile necesare vizitei site-ului nostru (cum ar fi cele care isi “amintesc” ce este in cosul dvs. de cumparaturi sau istoricul articolelor de vanzare la care te-ai uitat pe site-ul nostru).
Cookie-uri de performanta/analitice de pe acest site colecteaza informatii despre modul in care vizitatorii utilizeaza site-ul, precum paginile vizitate mai des, mesajele de eroare care apar la pagini web, etc. Aceste cookie-uri nu colecteaza informatii care identifica vizitatorii. Toate informatiile despre aceste cookie-uri sunt colectate si agregate si raman confidentiale. Acestea sunt folosite doar pentru a imbunatati modul in care functioneaza site-ul nostru. Acest site foloseste cookie-uri Google Analytics. Informatiile colectate de catre aceste cookie-uri sunt transferate si stocate de catre Google pe serverele proprii, in conformitate cu practicile sale de confidentialitate. Google utilizeaza informatiile colectate pentru a evalua modul in care site-ul web este utilizat in vederea realizarii de rapoarte privind activitatea de pe site (destinate operatorilor acestuia), precum si pentru a oferi alte servicii legate de activitatea de pe site si de utilizarea internetului. Adresa IP transmisa catre Google Analytics prin browser-ul dvs. nu este consolidata cu alte date de la Google. Puteti bloca utilizarea fisierelor „cookies” folosind software-ul browser-ul si, de asemenea, puteti preveni inregistrarea si prelucrarea datele cu privire la modul de utilizare a site-ului nostru de catre Google pe baza de cookie-uri (inclusiv adresa IP) prin descarcarea si instalarea plug-inului disponibil la link-ul http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Puteti gasi mai multe informatii despre conditiile de utilizare si protectie a datelor, la https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Cookie-uri persistente sunt utilizate pentru a-i oferi o experienta mai buna utilizatorului (de ex. furnizarea unei navigari optimizate). Aceste cookie-uri raman in fisierul cookie al browser-ului dumneavoastra pentru o perioada mai lunga (1 luna pana la zece ani). Perioada de timp variaza in functie de alegerile pe care le veti face cu privire la setarile browser-ului de internet. Cookie-urile persistente permit ca informatia sa fie transmisa catre un server web de fiecare data cand un utilizator acceseaza acel site.
5.2. Utilizarea cookie-urilor proprii
Pentru functionalitatea site-ului nostru, setam module cookie care permit sistemelor noastre sa va recunoasca browserul si sa va ofere servicii speciale.
Aprobarea cookie-urilor este obligatorie pentru functionalitatea completa a functiilor acestui site, inclusiv pentru procesarea comenzilor.
Cu toate acestea, puteti obiecta la colectarea datelor prin modificarea setarilor browserului dvs. web, dupa cum urmeaza:
Documentatia sau functia de ajutor a browserului dvs. web va explica modul in care puteti impiedica browserul web sa accepte module cookie sau cum puteti primi un mesaj din browserul dvs. web atunci cand cookie-urile sunt trimise de pe un site Web. Apoi puteti accepta sau respinge cookie-urile individuale. Aceste optiuni de setare se gasesc in cea mai mare parte in meniul “Confidentialitate” in browserul web respectiv.
In general, va recomandam sa va deconectati complet dupa ce ati folosit computerul in cazul in care partajati computerul cu altii si browserul este setat sa accepte automat cookie-urile.
5.3. Utilizarea cookie-urilor prin terte parti in scop publicitar/Re-Directionare
Pentru a va putea prezenta dvs. ca client reclame interesante, lucram impreuna cu Google Inc., (asa-numita “terta parte”).
Aceste parti terte colecteaza, de asemenea, date despre comportamentul utilizatorilor prin setarea cookie-urilor (a se vedea punctul 5.1), dar, de asemenea, nu leaga aceste date de utilizare cu datele personale. Este de asemenea utilizat pentru a obtine reclame interesante pe alte site-uri web, asa-numitul Re-Targeting. Prin urmare, datele despre comportamentul dvs., ca utilizatorilor pe site-ul nostru, sunt stocate pe computer prin intermediul unui modul cookie. Daca vizitati apoi un site web al partenerului nostru publicitar, sunt afisate anunturi care se potrivesc cu comportamentul dvs. de utilizator stocat. Cand utilizati aceasta tehnologie, sunteti complet anonim.
De asemenea, puteti renunta la colectarea si analiza acestor date de utilizator prin cookie-uri de la terte parti prin modificarea setarilor browserului dvs. Web. Majoritatea browserelor actuale va permit sa faceti o distinctie intre cookie-urile primare (a se vedea 5.2) si cookie-urile terta parte.
Partenerii nostri va ofera, de asemenea, posibilitatea de a obiecta direct la utilizarea acestor cookie-uri de catre aceste companii utilizand un buton (opt-out), ceea ce inseamna fara a dezactiva complet functia cookie a browserului dvs.
Aici va puteti informa despre colectarea datelor prin intermediul Google, Inc. ca parte a Doubleclick si obiecta la colecarea de date din sectiunea “Cum puteti controla cookie-urile de publicitate”:
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/
5.4. Colectarea datelor de catre terte parti pentru a analiza traficul de date (“Web Analysis”)
Folosim tehnologie de urmarire, disponibila cu serviciul Google Analytics, in scopul unui design orientat spre client si al optimizarii site-ului nostru. In cele ce urmeaza gasiti descrieri ale functionalitatii acestui serviciu, precum si linkuri catre oportunitatile respective de a renunta.
Google Analytics este un serviciu de analiza web al companiei Google Inc. (“Google”). Google Analytics foloseste asa-numitele “fisiere cookie”, fisiere text, stocate pe computer si care permit o analiza a utilizarii de catre dvs. a site-ului nostru web. Informatiile generate de cookie-uri privind utilizarea site-ului nostru de web sunt de obicei transferate pe un server Google din SUA pentru stocare.
Odata cu activarea anonimatului de IP realizat de noi, adresa dvs. IP este redusa in statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state care sunt parti la Acordul privind Spatiul Economic European in prealabil. Adresa IP completa este transferata pe un server Google in SUA si scurtata acolo doar in cazuri exceptionale. Prin comanda noastra Google va utiliza aceste informatii pentru a analiza utilizarea de catre dvs. a site-urilor noastre pentru a compila rapoarte despre activitatile site-ului web si pentru a aduce alte servicii legate de utilizarea site-ului web si a internetului. Adresa IP transmisa din browserul dvs. in contextul Google Analytics nu este adusa impreuna cu alte date Google.
Puteti preveni stocarea cookie-urilor prin setarile adecvate in software-ul browserului dvs. (a se vedea 5.2); cu toate acestea, subliniem ca este posibil sa nu puteti utiliza toate functiile site-ului nostru complet schimband setarile. In plus, puteti sa impiedicati Google sa va colecteze si sa proceseze datele care sunt generate prin cookie si pe baza utilizarii de catre dvs. a site-ului nostru prin descarcarea si instalarea pluginului pentru dezactivare care este disponibil la urmatorul link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Puteti obtine informatii suplimentare despre conformitatea protectiei datelor de catre Google Analytics, in conformitate cu legea romana privind protectia datelor, facand clic aici: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro
Dorim sa va informam ca Google Analytics a fost extins prin codul “anonymizeIp” pe acest site pentru a garanta inregistrarea anonima a adreselor IP (asa-numita mascare IP).
5.4. Utilizarea plug-in-uri Facebook
Acest site foloseste plug-in-urile retelei sociale facebook.com, care este operat de catre Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA (“Facebook”).
Plugin-ul este reprezentat de un buton marcat cu litera f pe fond albastru. Puteti gasi o imagine de ansamblu a pluginurilor Facebook si a aspectului acestora aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Nu va exista un schimb de date cu Facebook prin accesarea directa a site-ului nostru in care plug-in-ul este integrat. Numai daca dati clic pe butonul de plugin pe site-ul nostru si, prin urmare, va dati acordul transmiterii de date, va fi stabilita o conexiune la serverul Facebook. Continutul plug-in-urilor respective este trimis in browserul dvs. si integrat in pagina direct de pe Facebook. Serverul Facebook va primi apoi informatiile privind site-urile vizitate, chiar daca nu aveti un profil de pe Facebook sau nu sunteti conectat (a) la Facebook. Informatiile (inclusiv adresa IP) vor fi trimise direct de pe browserul dvs. catre un server Facebook din SUA si stocate acolo.
Daca sunteti conectat (a) la Facebook in acel moment, Facebook coreleaza aceste informatii cu profilul dvs. personal de pe Facebook. Cand utilizati functia plug-in (de exemplu, apasand butoanele “imi place”, postand un comentariu), aceste informatii vor fi, de asemenea, corelate cu contul dvs. Facebook. Acest lucru poate fi evitat prin logarea dvs. inainte de utilizarea plugin-urilor. Informatiile sunt publicate in continuare pe profilul dvs. de pe Facebook si sunt afisate prietenilor tai de pe Facebook.
Puteti gasi mai multe informatii despre colectarea si utilizarea datelor prin Facebook, drepturile si posibilitatile dvs. de protejare a confidentialitatii, cu instructiunea de protectie a confidentialitatii datelor de pe Facebook. Pentru a ajunge la Politica de confidentialitate a Facebook Ireland Limited, faceti clic pe urmatorul link: https://ro-ro.facebook.com/privacy/explanation
Daca nu doriti ca Facebook sa aloce datele colectate despre prezenta noastra pe web in profilul dvs. de pe Facebook, trebuie sa va deconectati de la Facebook inainte de a vizita site-ul nostru. De asemenea, puteti preveni complet incarcarea plug-in-urilor Facebook cu functii de completare in browser-ul dvs., de ex. cu “Blocker Facebook” https://facebook-blocker.jaleco.com/ ) sau cu blocarea script-ului “NoScript” (http://noscript.net).
5.5. Politica de confidentialitate privind utilizarea Google +
Prezenta noastra pe internet utilizeaza butonul + al retelei sociale Google Plus, care este operata de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii (“Google”). Acest buton poate fi recunoscut ca iconita cu semnul + pe fundal colorat.
Colectarea si difuzarea informatiilor
Prin butonul + puteti publica informatii in intreaga lume. Cu ajutorul butonului +, dvs. si alti utilizatori primiti continut personalizat de la Google si de la partenerii nostri. Google stocheaza informatiile pe care le-ati furnizat continutului +, precum si informatiile pe care le-ati vizualizat dand clic pe pagina +. Butonul dvs. + poate fi afisat ca evidenta impreuna cu numele dvs. de profil si fotografia dvs. in serviciile Google, cum ar fi rezultatele cautarii sau in profilul dvs. Google sau oriunde pe site-uri web sau reclame pe internet.
Nu va exista un schimb de date cu Google prin accesarea directa a site-ului nostru in care plug-in-ul este integrat. Numai daca dati clic pe butonul de plugin pe site-ul nostru si, prin urmare, va dati acordul transmiterii de date stabilita o conexiune la serverul Google. Continutul plug-in-urilor respective este integrat in pagina echivalenta de pe site-ul nostru de catre Google. Prin aceasta integrare, Google doreste sa obtina informatiile pe care le doriti pe site-ul nostru, chiar daca nu aveti un profil Google+ sau nu sunteti conectat (a) la Google+. Informatiile (inclusiv adresa IP) vor fi trimise direct de pe browserul dvs. catre un server Google din SUA si stocate acolo.
Daca sunteti conectat (a) la Google+, Google poate corela vizita site-ului nostru direct cu profilul dvs. Google+. Cand interactionati cu plug-in-ul si de ex. faceti clic pe butonul “+”, informatiile echivalente vor fi de asemenea trimise la un server Google si stocate acolo. Informatiile sunt publicate in continuare in profilul dvs. Google+ si sunt afisate in contactele dvs. acolo.Identitatea profilului dvs. Google poate fi afisata utilizatorilor care cunosc adresa dvs. de e-mail sau care au alte informatii de identificare despre dvs.
Utilizarea informatiilor colectate
Pe langa utilizarile informatiilor mentionate mai sus, informatiile pe care le furnizati sunt utilizate in conformitate cu politicile de confidentialitate Google aplicabile.
Google poate emite statistici sumare privind activitatile + ale utilizatorului sau le poate transmite utilizatorilor si partenerilor, cum ar fi editori, agentii de publicitate sau site-urile conectate. Pentru scopul si domeniul de aplicare al colectarii, prelucrarii si utilizarii datelor de catre Google precum si drepturile si optiunile dvs. de configurare pentru a va proteja confidentialitatea, consultati informatiile despre protectia datelor de la Google: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
Daca nu doriti ca Google sa aloce datele colectate despre prezenta noastra web la profilul dvs. Google+ direct, trebuie sa va deconectati pe Google+ inainte de a vizita site-ul nostru web.
De asemenea, puteti preveni complet incarcarea plug-in-ului Google cu programe de completare in browserul dvs., de ex. cu scriptul de blocarea “NoScript” (http://noscript.net).
5.6. Utilizarea plug-in-urilor Twitter (de ex., “Twitter”)
Site-ul nostru include plug-in-ul serviciului de microblogging Twitter, care este operat de Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Statele Unite ale Americii (“Twitter”). Plug-in-ul este marcat cu un buton alb ce are logo-ul “Twitter bird” pe el. Puteti gasi o prezentare generala a plug-in-urilor Twitter si a aspectului acestora aici: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/tweet-button/overview
Nu va exista un schimb de date cu Twitter prin accesarea directa a site-ului nostru in care plug-in-ul este integrat. Doar daca faceti clic pe butonul de plugin de pe site-ul nostru si, prin urmare, va dati acordul pentru transmiterea de date, va fi stabilita o conexiune la serverul Twitter. Continutul plug-in-urilor respective este apoi trimis pe browserul dvs. si integrat in pagina direct prin Twitter. Prin aceasta integrare, Twitter va primi apoi informatiile pe care browserul dvs. le-a urmarit pe site-ul nostru, chiar daca nu aveti un cont Twitter sau nu sunteti conectat (a) la Twitter. Informatiile (inclusiv adresa IP) vor fi trimise direct de pe browserul dvs. catre un server Twitter din SUA si stocate acolo.
Daca sunteti conectat (a) la Twitter, Twitter poate sa coreleze aceste informatii in contul dvs. Twitter. Cand interactionati cu plug-in-ul si de ex. faceti clic pe butonul “Twitter”, informatiile echivalente vor fi trimise si pe un server Twitter si stocate acolo. Informatiile sunt publicate in continuare pe contul dvs. Twitter si sunt afisate in contactele tale acolo.
Pentru scopul si domeniul de aplicare al colectarii, prelucrarii si utilizarii datelor de catre Twitter, precum si a drepturilor si a optiunilor de configurare pentru a va proteja confidentialitatea in legatura cu aceasta, va rugam sa consultati urmatorul link despre informatiile privind protectia datelor prin Twitter: https://twitter.com/en/privacy. Daca nu doriti ca Twitter sa aloce datele colectate despre prezenta noastra web in contul dvs. de Twitter, trebuie sa va deconectati la Twitter inainte de a vizita site-ul nostru.
De asemenea, puteti preveni complet incarcarea plug-in-urilor Twitter cu functii de completare in browser-ul dvs., de ex. cu blocarea scriptului “NoScript” (http://noscript.net).
5.7. Buletin informativ prin e-mail (anvelope.ro/blog)
In cazul in care ati fost de acord sa primiti buletinele de stiri (newsletter) prin e-mail, va vom pastra numele, prenumele, sexul, codul de zona si adresa dvs. de e-mail, precum si data consimtamantului dvs. si vom procesa aceste date pentru a va trimite buletinul informativ de e-mail .
Puteti renunta la abonamentul dvs. la newsletter, precum si la stocarea si prelucrarea datelor dvs. personale pentru transmiterea buletinelor cu efect asupra viitorului, fara a suporta costuri altele decat costurile de transmisie in conformitate cu principiul tarife.
In acest scop, este suficient sa trimiteti o nota informala la adresa :
S.C. BEST TIRES SERVICE SRL SOS BERCENI,NR 22, BL6,AP28,SECTOR 4,BUCURESTI telefon: 0767111,313, Mentiune speciala : Protectie date personale prin e-mail la adresa:vanzari@nokiananvelope.ro
6. Protejare comunicatii
Pentru a asigura o protectie adecvata accesului dv. la pagina web, magazinul nostru web utilizeaza protocolul HTTPS care reprezinta un protocol HTTP incapsulat intr-un flux SSL/TLS care cripteaza datele transmise de la un browser web la un server web, cu scopul de a se oferi o identificare criptata si sigura la server. Aceasta situatie este usor de vizualizat daca urmariti simbolul urmat de cuvantul Secure din caseta de comenzi a browserului. Cand accesati un site care foloseste HTTPS (securitatea conexiunii), serverul site-ului foloseste un certificat acreditat la o organizatie de incredere pentru a dovedi browserelor identitatea site-ului.
In cazul in care ati ales modalitatea de plata on-line cu cardul, veti fi redirectionat in momentul efectuarii platii pe o pagina securizata unde este necesar sa completati un formular cu informatii legate de cardul dumneavoastra. Astfel va fi imposibil ca datele cardului dumneavoastra sa fie preluate de persoane neautorizate in momentul in care efectuati o plata. Pentru platile online cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (inclusiv Maestro) se foloseste sistemul “3D Secure”. Sistemul “3D Secure” asigura tranzactiilor on-line acelasi nivel de securitate ca si in cazul unor tranzactii realizate la bancomat sau la sediu. Indiferent de moneda pe care o aveti in cont, tranzactiile se realizeaza in lei, la cursul de schimb al bancii dumneavoastra. Procesarea datelor de card se face in mod exclusiv pe serverele Romcard, iar Anvelope.ro nu solicita si nu va stoca datele referitoare la cardul pe care il detineti.
Mentinem garantiile fizice, electronice si procedurale in legatura cu colectarea, stocarea si divulgarea informatiilor personale ale clientilor nostri. Aceste masuri de securitate includ faptul ca, ocazional, va cerem sa furnizati dovada identitatii dvs. inainte de a va dezvalui informatii personale.
Este important sa va protejati impotriva accesului neautorizat la parola si la computerul dvs. In cazul in care utilizati computerul cu alte persoane, trebuie sa va asigurati ca va deconectati dupa fiecare sesiune.
7. Alte intrebari si comentarii
Compania noastra se schimba in mod constant. Politica noastra de confidentialitate se revizuieste si actualizeaza la fel. Ne rezervam dreptul de a va trimite mesaje despre actiunile noastre in vigoare la anumite perioade de timp. Cu toate acestea, ar trebui sa vizitati site-ul nostru in mod regulat si sa luati nota de schimbari.
Daca nu este altfel reglementat, utilizarea tuturor informatiilor pe care le avem despre dvs. este guvernata de aceasta Politica de confidentialitate.

 
Definitia modulelor cookie
Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web Åpi apoi trimis inapoi (nemodificat) de catre navigator, de fiecare data cand acceseaza acel server.
Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum si pentru urmarirea comportamentului utilizatorilor. Aplicatii tipice sunt retinerea preferintelor utilizatorilor si implementarea sistemului de „cos de cumparaturi”. Pentru mai multe detalii, va rugam sa accesati - http://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie
Rolul modulelor cookie
Aceste module permit navigarea rapida si eficienta intre pagini, memorarea alegerilor, optiunilor si preferintelor dumneavoastra, precum si optimizarea utilizarii site-ului web.
Informatii accesate cu ajutorul modulelor cookie
Modulele cookies sunt pastrate in memoria browser-ului si contin informatii precum: numele serverului de la care modulul cookie a fost trimis, durata de pastrare a modulului cookie, o valoare – de regula, un numar unic generat aleatoriu. Fisierele cookies nu permit identificarea dumneavoastra personala.
Cookie-urile noastre nu retin date cu caracter personal cum ar fi numele tau sau detaliile bancare. Acestea doar ne permit sa aflam informatii dupa ce v-ati autentificat sau ajuta la a face legatura intre informatiile privind navigarea facuta si datele tale cu caracter personal atunci cand alegi sa te inregistrezi pentru un serviciu sau buletin informativ.
Conform cerintelor Directivei (UE) 2002/58/EC („Directiva E-Privacy”) si a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care dvs. ni le furnizati prin utilizarea site-ului nostru in acord cu prevederile Regulamentului GDPR si a Directivei E-Privacy.
In special, Regulamentul GDPR ne obliga, in primul rand, sa oferim posibilitatea ca utilizatorul sa-si exprime sau, dupa caz, sa-si retraga oricand consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, sa rectifice continutul datelor cu caracter personal sau sa solicite transferul datelor cu caracter personal catre un alt operator, iar, in al doilea rand, sa informam utilizatorul despre continutul cookie-urilor utilizate de site-ul nostru, ce categorii de date personale ale utilizatorului sunt prelucrate de cookie-urile noastre, ce facem cu informatiile obtinute de cookie-uri si unde stocam respectivele informatii, oferirea unui nivel de securitate ridicat asupra informatiilor colectate de cookie-uri, posibilitatea utilizatorului de a bloca oricand rularea oricarui sau a tuturor cookie-urilor de site-ul nostru, precum si stergerea informatiilor colectate de cookie-uri.
Utilizarea modulelor cookies plasate la terti
Site-ul nostru poate sa utilizeaze module cookie plasate la terti.
Acesta beneficiaza de module de analiza trafic Google analytics si butoane de Facebook si Twitter, acestea introduc propriile cookies.
Cookie-uri plasate de terti („third party cookies”) sunt plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv si ar putea fi folosite in mod anonim pentru a memora istoricul de navigare al unui utilizator, astfel incat acestuia sa-i fie livrata publicitate cat mai relevanta. Acest tip de cookie-uri pot fi blocate de un utilizator prin intermediul setarilor browser-ului.
Precizam ca nu avem control si nu suntem responsabili pentru politicile si practicile de confidentialitate ale unor terte parti, insa tertele parti se obliga sa respecte legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului acestui site.
Pentru mai multe detalii, va rugam sa accesati:
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
http://www.facebook.com/help/cookies
https://twitter.com/privacy
Gestionarea modulelor cookie
In cazul in care ati fost de acord cu includerea modulelor cookie in browserul dumneavoastra, va rugam sa tineti cont de faptul ca acceptul dumneavoastra poate fi retras oricand doriti.
Browserele actuale (navigatoarele web) ofera posibilitatea de a seta/dezactiva cookie-urile. Pentru a face acest lucru, in general, se acceseaza rubrica "optiuni" (options) sau "preferinte" (preferences).
Pentru mai multe detalii si sfaturi tehnice, va rugam sa accesati site-urile oficiale:
Cookie settings on Internet Explorer
Cookie settings on Firefox
Cookie settings on Chrome
Cookie settings on Safari
STOCAREA INFORMATIILOR CAPTATE DE COOKIE-URI
Informatiile obtinute de cookie-uri sunt pastrate in conditii de siguranta ridicata de web-server, respectiv serverul care gazduieste site-ul nostru.
Va asiguram ca web-serverul nostru trebuie sa se conformeze unor cerinte de securitate ridicata in ceea ce priveste informatiile colectate prin cookie-uri, fiind obligat sa respecte cu strictete obligatiile impuse de legea aplicabila.
Informatiile pe care le colectam despre dvs. prin accesarea web-site-ului nostru nu vor fi partajate cu terte parti.
Linkuri utile
Daca doriti sa afli mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:
Microsoft Cookies guide
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/ro/